Dokumenta

STATUT

Statut

Obaveštenje!

Ovde možete pronaći naše statutarno uređenje i ostale pravne akte koji regulišu naše aktivnosti. Prelistajte naš statut kako biste se upoznali sa našim pravilima i strukturom saveza. Zahvaljujemo se na poseti!

Organi uprave

Predsednik saveza: Zoran Karalić, 

predsednik@serbiaautocross.rs

Sekretar saveza: Sanja Milić

sekretar@serbiaautocross.rs

Predsednik skupštine: Ljubomir Milić 

Sekretarica: Biljana Ljuboja
office@serbiautocross.rs